Mätaravläsning pga ägarbyte

Installerad matavfallskvarn*
JaNej

Förutvarande ägares nya adress:


Ny ägare:


Avlästa mätarställningar / datum:
Avläsning ska göras på tillträdesdagen. Vid tidig anmälan kontakta oss om avläsning i efterhand: